טוען ...

תנאי אחריות – תיקונים

תעודת אחריות

 1. שירות האחריות
 • שירות האחריות יבוצע רק במקרה של הצגת תעודת חשבונית.
 • תוקף האחריות החל מיום המכירה.
 • אחריות החברה היא כלפי הלקוח ששמו מצוין בחשבונית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי.
 • במשך תקופת אחריות במקרה של תקלה במוצר ,שנוצרה באשמתו של יצרן או החברה – החברה מתחייבת לבצע תיקון בלא תשלום.
 • מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים/שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע”י הלקוח, וישלח כשהוא מבוטח בשוויו המלא בצירוף העתק חשבונית המהווה הוכחת רכישה.המשלוח לחברה וחזרה ללקוח על חשבון הלקוח.
 • במידה ולא קיים המוצר או נפסק ייצורו תיתן החברה מוצר אחר שווה ערך בביצועיו ( בטווח של 10% ) למוצר הפגום.
 • שירות האחריות יבוצע בתקופה של החל מ-8 ועד 21 ימים, בתלות מקושי התיקון והמצאות חלקים חלופיים.
 • זמן הטיפול בדיסקים קשיחים ומעבדים במסגרת האחריות ימשך עד חודש ימים.
 • אם אחרי 21 יום המוצר לא יתוקן,אזי יתבצע חילוף למוצר תחליפי דומה לפי שיקול דעת של החברה.
 • במקרה שלפי סיבות כלשהן לא ניתן לקבוע באופן חד-משמעי את תקלת המוצר ברגע קבלתו (אם תקלה נכנסת לקריטריונים של שירות באחריות בלבד ), המוצר יכול להתקבל לתקופת ניסיון עד 7 ימים שבה יעבור בדיקות קפדניות.
 1. החזרת מוצרים
 • במקרה של החזר המוצר במסגרת האחריות תוך 14 יום מיום הרכישה בערכתו המלאה ובאריזתו המקורית , החזר כספים יתבצע לפי מחיר המחירון של המוצר התקול ולא יהיה יותר גבוה מסכום ששולם למעשה עבור המוצר/ים. החזר יבוצע בניכוי דמי ההובלה , ו-5 אחוז מערך המוצר/ים או 100 שקלים   ( הנמוך מבינהם ) כקבוע בחוק הגנת הצרכן.
 • תנאי ההחזרה הנ”ל חלים רק אם המוצר נבדק ואושר כמתאים להחזרה במעבדת החברה.
 • במקרה של החזר המוצר בלא אריזתו או ערכתו המלאה ( ראה סעיף 3 ) החזר כספים יתבצע בסכום מוקטן. גודל ההחזר במקרה זה יקבע בנפרד לכל מוצר ע”י החברה.

מחירון פיצוי
במידה ומכל סיבה שהיא, בין אם כוח עליון ובין אם טעות אנוש, יושבת המכשיר בזמן תיקונו, הפיצוי ללקוח הינו בהתאם לפירוט הבא:מכשירים שעלותם הינה עד 1000 ₪ – פיצוי של 150 ₪
מכשירים שעלותם הינה 1000-2000 ₪ – פיצוי של 250 ₪
מכשירים שעלותם הינה 2000-3000 ₪ – פיצוי של 350 ₪
מכשירים שעלותם הינה 3000 ₪ ויותר – פיצוי של 450 ₪
מחיר מכשיר חדש יקבע כמחיר בו נמכר אותו מוצר חדש בעת הכנסתו לתיקון.

 • אין זיכויים לאחר רכישה אלא אם הוחלט אחרת ע”י החברה.
 1. במקרה והמוצר באחריות יובא/יצרין לא באריזתו המקורית ולא בערכתו המלאה (  חוסר דרייברים, מסמכים, כבלים וכו` ) שירות האחריות יבוצע בהיקף מוגבל.
 2. שירות האחריות לא יבוצע במקרים הבאים :
 • חוסר תעודת חשבונית.
 • המצאות שינויים או תיקונים בתעודת האחריות , נזקים או סימנים של הדבקה מחדש של מדבקות האחריות, המצאות של מדבקות או סטיקרים זרים על החלקים, ואי התאמה של מספר סידורי של החלק למספר סידורי הרשום במאגר נתונים של החברה.
 • המצאות של נזקים מכנים או חשמליים, שנוצרו כתוצאה משימוש או הובלה לא נכונים של המוצר, או סימנים של ניסיון תיקון עצמאי.
 • האחריות לא תחול במקרה של פגיעת רק,קצר חשמלי , שריפה , רטיבות או שימוש לא נאות במוצר.
 • הרכבה לקויה של חלקים עלולה לגרום לביטול האחריות. החלטה בנוגע למתן / אי-מתן האחריות במקרה זה שמורה לחברה בלבד.
 • במקרה של בעיית תוכנה ולא חומרה הלקוח יחויב במחיר בדיקה במעבדה – עלות של 120 שקלים.
 • נזק למדבקות מקוריות של היצרן או אי-יכולת קריאה של מספר הסידורי של המוצר.
 • המצאות לכלוך / אבק / חפצים זרים או שרידי פעילות של בעלי חיים או חרקים ( תיקנים, נמלים וכו` ).
 • עבודה לא תקינה עם החלק התוכנה-חומרתי של המוצר (Flash Bios וכו` ) – התיקון יבוצע בכוחות הטכנאי המוסמך של מעבדת החברה בלבד .
 1. האחריות הזאת לא ,תקפה כלפי :
 • הנזק למוצר אחר שעובד בצירוף עם המוצר הנ”ל.
 • תאימות מוצר הנ”ל עם מוצרים או תוכנות של הצד השלישי בחלק של התאמתם , קונפיגורציית המערכות והתקנת הדרייברים.
 • החברה שומרת לעצמה זכות לדרוש מהלקוח תעודות המקוריות והחוקיות של תוכנות שבשימוש במקרה של דרישת שירות האחריות מצד הלקוח.
 1. סירוב לשאת אחריות על נזקים/הפסדים מתלווים :
 • החברה בשום מקרה לא אחראים לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו ( כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות ), הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר הנקנה.
 1. הגבלת אחריות :
 • אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, שדרוג עתידי או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.
 • אין החברה אחראית על נזק כלשהו למידע המאוחסן במוצריה – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.
 1. שירות אחריות של מסכים, מדפסות ומחשבים ניידים יבוצע במרכזי שירות של חברות היצרנים. החלפת מסך LCD רק לאחר שתיים עשרה נקודות “מתות”. החלפת פאנל TFT  במחשב נייד רק אחרי שבע נקודת “מתות”.
 2. החברה תטפל במוצרים הנזכרים בסעיף 8 רק במקרה של סירוב בכתב ע”י מרכז שירות היצרן לטפל במוצר.

 פירוט תוקף אחריות לרכיבי מחשב הנמכרים בנפרד ובמערכות מורכבות:

תוקף אחריות  מופע בחשבונית ליד תאור המוצר

אין אחריות ל – מאווררים של מעבדים ומארזים , מארזים , ספקי כוח , מקלדות , עכברים , רמקולים , ג`ויסטיקים ,דיסקים לצריבה , ציוד מתכלה , ציוד להדפסה , תוכנה , אוזניות , מגירות נשלפות וכבלים.

כל תקלה במחשב שנובעת מתקלות ברכיבים אלו לא תטופל כ”תיקון באחריות”.

מדבקת אחריות: 

האחריות תינתן במידה וקיימת מדבקת האחריות בשלמותה או חשבונית קניה בצירוף תעודת אחריות:

עדכון אחרון בוצע 02/23/2022

 

 

Newsletter signup

  הזמינו טכנאי

  יום האיסוף

  מחשב / מחשב נייד

  מותג

  מערכת הפעלה

  שם פרטי

  שם משפחה

  מספר טלפון ליצירת קשר

  כתובת

  עיר

  בקשות מיוחדות